VERTROUWENSPERSOON


Een VCP is iemand binnen de vereniging tot wie je je wenden kunt, als je met een probleem zit waarmee je je niet tot trainer/coach of het bestuur kunt/wilt wenden. De VCP is er dan om, in vertrouwen, een luisterend oor te bieden en samen te bespreken wat de volgende stap is. Dit kan een gesprek met het bestuur zijn (eventueel anoniem) of een oplossing buiten de vereniging zoeken, bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon van de KNBSB.

Bij Honk- en Softbal Vereniging Urbanus zijn twee personen aangesteld die deze functie vervullen: Daniëlle Clasen en Dennis Jans.

Een VCP kan benaderd worden met klachten over ongewenst gedrag zoals:

• Agressie en geweld
• Pesten/treiteren • Seksuele intimidatie• Discriminatie               
• Intimidatie               
• Ongewenste intimiteiten

Mocht u hier onverhoopt mee te maken krijgen, dan kunt mailen via de site van de vereniging (contacten), door de link aan te klikken in de digitale Werper of door rechtstreeks te mailen naar:

Daniëlle Clasen = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Dennis Jans = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.