CONTRIBUTIE


Het verenigingsjaar van Urbanus loopt van 1 november t/m 31 oktober van het volgend jaar. Opzeggingen dienen dan ook schriftelijk te gebeuren vóór 1 november van het lopende jaar. Opzeggingen na die datum ontslaan het lid niet van de financiële verplichting voor het nieuwe verenigingsjaar.

Let op:

De contributiebijdrage is o.a. afhankelijk van de leeftijd en varieert dus. Naast de gewone contributie vragen wij een Algemene Bijdrage van 22,00 per gezin. Dit om algemene kosten te kunnen betalen voor schoonmaken, trainers en coaches, doen van onderhoud, reparaties etc. waar anders vakkrachten voor ingehuurd moeten worden. Dit bedrag kan men terugverdienen door vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen (o.a. commissiewerk, trainer, coach, doen van onderhoud, hulp bij toernooien etc.).

Voor jeugdleden komt daar € 20,00 per lid bij. Dit bedrag komt uitsluitend het betreffende team ten goede en wordt (vaak na de zomerstop) besteed aan een dag “teambuilding”. Dat kan ook “Paintballen” zijn, een BBQ of naar het zwembad.

Als het maar gezellig is en iedereen het naar de zin heeft.