• Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Stock
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld

NIEUWE PRIVACYWET AVG/GDPR PER 1 MEI 2018

Per 1 mei a.s. treedt de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening heeft betrekking op het omgaan met persoonsgegevens. Meestal digitaal. Dat geldt voor bedrijven, instellingen, verenigingen, overheid etc.

Aangezien een paar functionarissen in de vereniging persoonlijke gegevens van onze leden onder beheer hebben (zoals naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht), zijn wij gehouden ervoor te zorgen dat dit op adequate en verantwoorde manier gebeurt met de nodige veiligheidsmaatregelen. Het beleid hieromtrent is te vinden op onze site onder het kopje Privacybeleid.

facebook