• Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld
  • Foto: Stock
  • Foto: Angelina Carol - Echt in Beeld

Corona Protocol HBSV Urbanus

                  

Spelregels voor sport in het kort

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten: 

• Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

• Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje.

• Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

• de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;

• er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;

• zij niet mengen.

• Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

• de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;

• er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;

• zij niet mengen.

• Er worden geen wedstrijden gespeeld.

• Voor topsporters gelden uitzonderingen.

• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.

• Publiek bij sport is niet toegestaan.

• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

• Wedstrijden en toernooien en toeschouwers toegestaan?

• Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.


Coaches sturen voor elke training app met volgende tekst:

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• Kom in sportkleding/schoenen naar de sportlocatie.

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;


Algemeen:

Voor aanvang training worden diverse materialen zoals knuppels, pionnen, helmen, paaltje en ander te gebruiken materiaal zoveel mogelijk ontsmetten. Ontsmettingsmiddel en doekjes voorhanden in materiaal container.

Iedereen voor aanvang handen laten ontsmetten met hand-gel, bij wisselen van activiteit weer de hand-gel gebruiken, hand-gel wordt verstrekt aan de coach/trainers.

Elke Coach/Trainer kan iemand weigeren of naar huis sturen/op laten halen indien er twijfel is over zijn gezondheid

Het bestuur zal optreden als Corona-coördinator met als eindverantwoordelijke de Voorzitter.


5 t/m 18 jaar

• Bereid de training goed voor en laat kinderen weten dat afstand houden net als bij andere buiten speel en school activiteiten belangrijk is en vermijd lichamelijk contact, zeker met de Coach/Trainers.

• Zorg ervoor dat ieder kind zoveel mogelijk zijn eigen materiaal gebruikt.

• Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

• Gebruik geen oefeningen waarbij spelers en trainers/coaches binnen 1,5 meter van elkaar komen.

• Bij kinderen tot 18 jaar hoeft onderling geen afstand te worden gehouden wel tot de coaches

Beeball specifieke regels

• Kleedkamer, douchegelegenheden worden niet gebruikt toiletten mogen worden gebruikt

• Eén 1 ouder toegestaan op het veld met legitimatie, dit i.v.m. de jongste leden 5 tot 9 jaar

• Geen 1,5 meter noodzakelijk wel zoveel mogelijk fysiek contact vermijden

• Wedstrijden en trainingen toegestaan

• Trainers met legitimatie op veld

• Training tijd en trainers bij wijziging doorgeven aan coördinators

• Trainers onderling de 1,5 meter handhaven

Pupillen, Aspiranten en Junioren specifieke regels

• Kleedkamer, douchegelegenheden worden niet gebruikt toiletten mogen worden gebruikt

• Geen ouders toegestaan op het veld tijdens training, tenzij er kinderen zijn met specifieke medische aandoeningen of gedrag problematiek dan geld één ouder, deze dient dan specifiek te worden aangemeld zodat de coördinator/gemeente op de hoogte is.

• Geen 1,5 meter noodzakelijk wel zoveel mogelijk fysiek contact vermijden

• Wedstrijden en trainingen toegestaan

• Trainers met legitimatie op veld

• Training tijd en trainers bij wijziging doorgeven aan coördinators

• Trainers onderling de 1,5 meter handhaven

 

Senioren

• Kleedkamer, douchegelegenheden en toiletten mogen niet worden gebruikt

• Geen ouders toegestaan op het veld tijdens training

• Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

1,5 meter noodzakelijk houdt rekening hiermee met training opzet

• Trainers en teamleden met legitimatie op veld

• Training tijd en trainers bij wijziging aangeven Corona Coördinator

• Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcher-uitrusting, helm, handdoek om materiaal te drogen, et cetera.

• Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.

• Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.

• Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.


Bestuur en Onderhoud

• Onderhoudsploeg Jan Bleeker, Joop Mommer. Indien aanwezig op het terrein legitimatie mee.

• Bestuursleden Martin van Drunen, Malika Honing, Theo Boïng, Ralph Schouten, Odin van de Brink en Joran Kieft. Indien aanwezig op het terrein legitimatie mee.

• Tevens is Carla van Drunen op het veld te vinden als terrein Consul van de vereniging

 

Voor alle teams en leden

• Meetrainen van jeugd mag zonder lidmaatschap, maar wel aangemeld als aspirant-leden bij bestuur


Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

https://nocnsf.nl/sportprotocol

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

https://www.knbsb.nl/nl/news/sport-gaat-door-maar-zonder-publiek-en-met-gesloten-kantines-617/

https://www.knbsb.nl/nl/news/honkbal-en-softbalseizoen-gaat-door-maar-zonder-publiek-619/

     
   

 

facebook